آلانق با کمک شما، روستایمان را بهتر و بیشتر شناسانده و مشکلات آن را حل کنیم tag:http://alanaq.mihanblog.com 2019-04-22T02:09:02+01:00 mihanblog.com شعر میلاد امام زمان (عج) 2019-04-20T16:23:19+01:00 2019-04-20T16:23:19+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/120 ابوالفضل فضلی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
]]>
پر آب شدن تالاب بین المللی قوریگل 2019-04-20T16:18:41+01:00 2019-04-20T16:18:41+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/119 ابوالفضل فضلی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
]]>
شعر آنالار گونی (روز زن) 2019-02-25T07:47:45+01:00 2019-02-25T07:47:45+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/106 ابوالفضل فضلی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}


]]>
رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز) 2019-02-19T17:06:58+01:00 2019-02-19T17:06:58+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/118 ابوالفضل فضلی داستانی زیبا و آموزنده درباره فریب و نیرنگ که هر کس چنین کند، به سزای عملش خواهد رسید. .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز)


داستانی زیبا و آموزنده درباره فریب و نیرنگ که هر کس چنین کند، به سزای عملش خواهد رسید.

]]>
شعر فکر تو (تکالتی) 2019-02-14T18:11:27+01:00 2019-02-14T18:11:27+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/117 ابوالفضل فضلی بیدار می شوم از خواب و فکر توآغاز روز، بدون تو محنت استتا چشم باز میکنم و باز چشم مندر جستجوی دیدن خورشید رویت استهجران تو آخر، چه زمانی به سر شودهر روز بدون تو، برایم مصیبت استدر خاطرم تویی و فقط خنده های تویک لحظه روی تو دیدن غنیمت استشاعر: تکالتی بیدار می شوم از خواب و فکر تو
آغاز روز، بدون تو محنت است

تا چشم باز میکنم و باز چشم من
در جستجوی دیدن خورشید رویت است

هجران تو آخر، چه زمانی به سر شود
هر روز بدون تو، برایم مصیبت است

در خاطرم تویی و فقط خنده های تو
یک لحظه روی تو دیدن غنیمت است

شاعر: تکالتی
]]>
کتابهایی که خوانده ام (سری اول) 2019-02-11T09:16:33+01:00 2019-02-11T09:16:33+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/116 ابوالفضل فضلی 1. انسان کامل - استاد مرتضی مطهری - صدرا - 72. حماسه ی حسینی - استاد مرتضی مطهری - صدرا - 83. دالان بهشت - نازی صفوی - ققنوس - 84. صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز - کیومرث پارسای - آریابان - 75. شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری - احمد شاملو - نگاه - 96. آس و پاس های پاریس و لندن - جورج اورول - زهره روشنفکر - مجید - 67. بیشعوری - دکتر خاویر کرمنت - ابراهیم علیزاده - قاصدک صبا - 98. انسان و سرنوشت - استاد مرتضی مطهری - صدرا - 79. دختری که ر
1. انسان کامل - استاد مرتضی مطهری - صدرا - 7
2. حماسه ی حسینی - استاد مرتضی مطهری - صدرا - 8
3. دالان بهشت - نازی صفوی - ققنوس - 8
4. صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز - کیومرث پارسای - آریابان - 7
5. شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری - احمد شاملو - نگاه - 9
6. آس و پاس های پاریس و لندن - جورج اورول - زهره روشنفکر - مجید - 6
7. بیشعوری - دکتر خاویر کرمنت - ابراهیم علیزاده - قاصدک صبا - 9
8. انسان و سرنوشت - استاد مرتضی مطهری - صدرا - 7
9. دختری که رهایش کردی - جوجو مویز - کتایون اسماعیلی - نشر میلکان - 8
10. ملت عشق - الیف شافاک - ارسلان فصیحی - ققنوس - ؟
]]>
بیش از 300 عکس از آلانق 2019-02-09T08:38:51+01:00 2019-02-09T08:38:51+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/115 ابوالفضل فضلی بیش از 300 عکس از روستای آلانق که هر روز هم در حال افزایش است، می توانید از لنزور ببینید و نظرات خودتون رو راجب عکس ها بنویسید.
بیش از 300 عکس از آلانق

بیش از 300 عکس از روستای آلانق که هر روز هم در حال افزایش است، می توانید از لنزور ببینید و نظرات خودتون رو راجب عکس ها بنویسید.
]]>
رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان) 2019-02-04T17:53:12+01:00 2019-02-04T17:53:12+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/114 ابوالفضل فضلی داستانی شیرین و آموزنده درباره مردی که امام زمان اونو از مرگ حتمی نجات داد.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان (عج))


داستانی شیرین و آموزنده درباره مردی که امام زمان اونو از مرگ حتمی نجات داد


رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان)
]]>
رادیو آلانق (قسمت دوم - داستان شاه و شاهزاده) 2019-01-17T17:54:31+01:00 2019-01-17T17:54:31+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/112 ابوالفضل فضلی داستانی از سرنوشت یک شاهزاده که راه مهربانی را انتخاب کرده و در مسیر سرنوشت قدم برمی دارد..h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {posit رادیو آلانق (قسمت دوم - داستان شاه و شاهزاده)


داستانی از سرنوشت یک شاهزاده که راه مهربانی را انتخاب کرده و در مسیر سرنوشت قدم برمی دارد.]]>
رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس) 2019-01-13T19:02:02+01:00 2019-01-13T19:02:02+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/109 ابوالفضل فضلی داستان شیرین و آموزنده ای درباره ی شاه عباس صفوی که با دزدان همدست می شود..h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)


داستان شیرین و آموزنده ای درباره ی شاه عباس صفوی که با دزدان همدست می شود.رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)
]]>