آلانق مرا گویی که رایی من چه دانم چنین مجنون چرایی من چه دانم مرا گویی بدین زاری که هستی به عشقم چون برآیی من چه دانم منم در موج دریاهای عشقت مرا گویی کجایی من چه دانم مرا گویی به قربانگاه جان‌ها نمی‌ترسی که آیی من چه دانم مرا گویی اگر کشته خدایی چه داری از خدایی من چه دانم http://alanaq.ir 2020-10-16T18:25:23+01:00 text/html 2020-06-10T15:52:14+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی معادل فارسی گیاهان در زبان محلی آلانق http://alanaq.ir/post/131 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Herb.jpg" alt="گیاهان دارویی"></div><div style="text-align: center;"><br></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2">1. کهلیک اوتی&nbsp;=&nbsp;آویشن</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">2. بوز آلاخ = پولک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">3. چای گولی = چای کوهی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">4. یارپیز = پونه</font></div> text/html 2019-11-27T18:12:17+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی کتاب گزیده اشعار حاج ابوالقاسم فضلی آلانق http://alanaq.ir/post/129 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/AxSher1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">حاج ابوالقاسم فضلی در زمستان سال 1318 چشم به جهان گشود، وی که در یک خانواده روستایی به دنیا آمده بود، از همان عنفوان کودکی سختی کار کردن را به تن کشیده و بزرگ شد، در سن 20 سالگی به خدمت سربازی رفته و به مدت دو سال بدون حتی یک بار آمدن به خانه در مرز ایران و ترکیه و عراق دوران سربازی را سپری کرد. پس از بازگشت از خدمت ازدواج کرد. که ثمره زندگی آنها 8 فرزند (چهار پسر و چهار دختر) است. حاج ابوالقاسم فضلی از همان دوران جوانی دلباخته اهل بیت (ع) بوده و در ایام محرم به خواندن نوحه در هیئت محل همت می گماشت. در حال حاضر نیز با وجود داشتن 80 سال سن، باز هم نوای نوحه ایشان زینت بخش مجالس عزاداری محرم است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">وی سرودن شعر را از سن 40 سالگی آغاز کرده، و در موضوعاتی چون مذهبی، عمومی، طنز و عرفان اشعاری از ایشان وجود دارد.</font></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">دانلود رایگان کتاب</b></font></p></div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Books/AbolghasemFazli_Sher1.pdf" target="_blank" title="کتاب گزیده اشعار حاج ابوالقاسم فضلی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt=""></a></div> text/html 2019-11-01T05:02:37+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی شعر احوالات بشر http://alanaq.ir/post/128 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6npba/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای بشر فکر ایلع بیر اوولوی آخروی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دولانیر چرخ زمان گردش دورانوا باخ<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیمعکی من کمکم، فخر ایلع مع دوروونان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">قبر اووین یادوا سال، تکجه قالان حالوا باخ<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">هیچ کیمع ظلم ایلع مع، ظلمون اولماز ثمری<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیر ایشع سبقت ایلع، ویردیگون احسانوا باخ<o:p></o:p></font></span></p><br></div> text/html 2019-10-30T20:03:10+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی شعر طنز خانم و آقا دعواسی http://alanaq.ir/post/127 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/sX7Q8/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> <br><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کیشینین یوخدی ایشی، اودع بیکار بیکار گزیر<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گدیری ایشدن اووع، آخشام الی بوش گلیری<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دور قاپینی آش گلیری، دور قاپینی آش گلیری<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خانم دگیر داش باشوا، کیشی یتیشدون 60 یاشوا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باخ کیشی بیر یولداشوا، الیندع لواش گلیری<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دور قاپینی آش گلیری، دور قاپینی آش گلیری</font></span></p></div> text/html 2019-10-20T16:24:10+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی کتابهایی که خوانده ام (سری دوم) http://alanaq.ir/post/126 <font face="Mihan-Iransans" size="2"> 1. بیگانه - آلبر کامو - جلال آل احمد - انتشارات ملینا</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">2. بوف کور - صادق هدایت - انتشارات صادق هدایت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">3. طاعون - آلبر کامو - پرویز شهدی - انتشارات مجید</font></div> text/html 2019-05-03T04:08:02+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت پنجم فصل اول - داستان پادشاه یمن) http://alanaq.ir/post/125 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E5.jpg" alt="داستان پادشاه یمن"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e3tso4/a-aeagrv" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستانی که سرنوشت عجیب و پر از درد یک پادشاه را بیان می کند.</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div id="51423083017"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="text-align: center; display: block; padding-top: 56.2%;"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/4uKAN/vt/frame" style="text-align: center;"></iframe></div></div> text/html 2019-04-24T15:06:23+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی کتاب بیشعوری نوشته دکتر خاویر کرمنت http://alanaq.ir/post/124 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">نام اصلی کتاب "assholism" است و شاید ترجمه این عنوان به بیشعوری به محدودیت واژگان معادل آن در زبان فارسی برمی گردد چرا که بیشعور در ادبیات ما به نادان و احمق و بی ادراک معنا می شود و ای بسا کلمه "پفیوز" به معنای&nbsp;بی صفت و بی غیرت، دلالت معنایی بیشتری برای "اسهولیزم"&nbsp;داشته باشد. در عین حال با توجه به استفاده نویسنده از کلام طنز و سخنان طعنه آمیز در کتاب به نظر می رسد ترجمه عنوان کتاب توسط مترجم، هوشیارانه صورت گرفته و هیچ واژه ای همچون "بیشعوری" در این محتوا نمی تواند مفهوم طنز را نیز بر خود حمل نماید.</span></div><div><font style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;" face="Mihan-Iransans" size="2"><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br>تصویر روی جلد کتاب اثر معروف نقاشی "ادوارد مونک" نروژی از نقاشان سبک پست امپرسیونیسم با نام "جیغ" است. مونک یکی از منتقدان اخلاقی انسان نوین نیز به شمار می رود و موضوعات مهم آثارش عبارتند از رنج، مرگ و عشق فاسد؛ موضوعاتی که ارتباط مستقیم با "assholism" یا بیشعوری دارند. ترجمه این کتاب همراه با توضیحات مختصر مترجم در پانوشت ها بسیار روان صورت گرفته است و از اغلاط املایی آن که بگذریم ترجمه ای قابل تحسین شده است.</p></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>به صورت گذرا باید عرض کنم این کتاب انواع بیشعوری را در تقسیم بندی های ذیل می بیند: بیشعورهای اجتماعی، تجاری، مدنی، مقدس مآب، عصر جدید، دیوان سالار، بیچاره و شاکی. از نظر شدت بیشعوری نیز تقسیمات ذیل قابل ذکر است: بی شعور تمام عیار، بی شعور گَه گیر و بی شعور آب زیر کاه (خوشرو و ترشرو). تقسیمات و زیر تقسیمات در این کتاب به نهایت با دقت صورت گرفته آنقدر که به راحتی می توانید تعدادی از اطرافیانتان را در یکی از گروههای بیشعور متصور شوید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"></p><ul><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">دنیا به کام بیشعورهاست و گویی سالهاست که بیشعورهای جهان متحد شده اند.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر بی شعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر چند که در دانشگاه به اندازه ی کافی به ما رقابت بی رحمانه و از پشت خنجر زدن یاد داده بودند، به زودی فهمیدم که در دنیای بی رحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به آن درس ها نیاز است.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">آدم بیشعور به کارهایش به این صورت میرسد که یکی دیگر را پیدا میکند تا به کارهایش رسیدگی کند.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهترین راه برای سر و کار داشتن با بی شعورهای تمام عیار آن است که تا حد امکان با آنها سر و کار نداشت!</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">سریع ترین راه برای شکست خوردن در یک مرافعه ی قضایی این است که آدم معتقد باشد سیستم قضایی بی طرف است.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری همان مرحله ی نخست است، یعنی پذیرفتن بیشعور بودن.</font></li></ul><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">منبع:&nbsp;<a href="http://mehrema.blogsky.com/1393/11/04/post-4/" target="_blank" title="وبلاگ مهر ما">مهر ما</a></font></div><p></p></div> text/html 2019-04-24T13:46:12+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی شعر حیدربابایه سلام اثر استاد شهریار با ترجمه فارسی (1) http://alanaq.ir/post/121 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Shahriyar.jpg" alt="استاد شهریار"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">1. حیدر بابا ‌ایلدریملار شاخاندا</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سئللر سولار&nbsp; شاقیلدایوب آخاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیزلار اونا صف باغلایوب باخاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام اولسون شوکتوزه ائلوزه !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوزه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">حیدر بابا چو ابر شخد بر آسمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">سیلابهای تند و خروشان شود روان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">صف بسته دختران به تماشایش آن زمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">بر شوکت و تبار تو بادا سلام من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">گاهی رود مگر به زبان تو نام من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">2. حیدر بابا کهلیک لرون اوچاندا</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کول دیبینن دوشان قالخیب قاچاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">باخچالارون چیچکلنوب آچاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیزدن ده بیر ممکون اولسا یاد ائله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آچیلمیان اورکلری شاد ائله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">حیدر بابا چو کبک تو پرد ز روی خاک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">خرگوش زیر بوته&nbsp; گریزد هراسناک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">باغت به گل نشسته و گل کرده جامه پاک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">&nbsp;ممکن اگر شود&nbsp; ز من خسته یاد کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">دلهای غم گرفته بدان یاد شاد کن</font></div></div><div><br></div> text/html 2019-04-20T16:23:19+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی شعر میلاد امام زمان (عج) http://alanaq.ir/post/120 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bMx9c/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2019-04-20T16:18:41+01:00 alanaq.ir ابوالفضل فضلی پر آب شدن تالاب قوری گل http://alanaq.ir/post/119 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/T0h9x/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شعر زیبای استاد شهریار در وصف تالاب قوری گل:</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حیدربابا قوری گولون قازلاری&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گدیکلرون سازاخ چالان سازلاری&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کت کوشنین پاییزلاری یازلاری&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیر سینما پردسی دیر گوزومده&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تک اتوروب سیر ائده رم اوزومده</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">(ترجمه: حیدربابا قوری گل و پرواز غازها</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">در سینه ات به گردنه ها سوز سازها</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">پائیز تو بهار تو در دشت نازها</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">چون پرده ای به چشم دلم نقش بسته است</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">وین شهریار تست که تنها نشسته است)</font></div></div>